Asiakasedut

Palvelut

Colemont Finland Oy tarjoaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa asiakkailleen kattavia lisäetuja asiakasetutuotteidensa avulla. Kuuluminen ryhmään oikeuttaa saamaan yhteistyökumppanien etuja sekä mahdollisuuden kuulua vakuutettujen joukkoon.

Asiakasetu 1 - Ryhmätapaturmavakuutus asukkaille

 • markkinoiden laajin turva sisältäen mm. avainturvan
 • edullinen vuosimaksu
 • kattavat vakuutusmäärät, ei omavastuuta sairaanhoitokustannuksien korvaamisessa
 • yhteistyökumppaneiden edut

Asiakasetu 2 - Lisäturvaa hallitukselle varallisuusvahinkojen varalta

 • yhtiön nykyinen vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä korottuu 200 000 €:lla
 • tukea vahingonrajaamiskustannuksiin
 • vakuutus kattaa myös toiminnantarkastajan sekä yhtiökokouksen puheenjohtajan

Asiakasetu 3 - Lisäturvaa kiinteistölle oikeusturvavahingoissa

 • asunto-osakeyhtiöille, kiinteistöosakeyhtiöille, osuuskunnille
 • 50 000 € korotus nykyisen oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärään
 • kokonaisvakuutusmäärä jopa 75 000 €
 • 50 000 € korotusosuudessa ei omavastuuta

Asiakasetu 4 - Isännöitsijän, kiinteistömanagerin ja isännöintiyrityksen toimitusjohtajan työn turvaksi

 • ammatti-isännöitsijöille, kiinteistömanagereille ja isännöintiyrityksien toimitusjohtajille
 • henkilövahinkoihin liittyvien rangaistusvaatimusten puolustautumiskustannusten kattamiseksi
 • lakimiesapu
 • terapiahoitokäynnit

 

Lisätietoja voit pyytää colemont(at)colemont.fi